Lidgeld
 OM LID TE WORDEN BETAAL JE  € 10 per persoon per jaar

 Als steunend lid : € 20

 Ereleden : € 50

 Niet-leden betalen een miniem inkomgeld per evenement 


 Het lidgeld wordt bij voorkeur betaald via bankoverschrijving.

 Bank
 IBAN BE47 3900 3448 6080 

 BIC BBRUBEBB


 Na betaling van het lidgeld kunnen de leden deelnemen aan onze vergaderingen en aan de andere activiteiten die de   LVK organiseert.

 Meestal is die deelname voor de leden dan ook gratis met uitzondering van de jaarlijkse uitstap en het banket

 De leden ontvangen, via de post of via mail, alle nieuwsbrieven die uitgegeven worden door onze vereniging.