Voorstelling

Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel echte Latemnaren en Deurlenaren samen te brengen in een vriendenkring. 
Onze vereniging wil dorpsgenoten verenigen en door middel van anekdotes, portrettering van dorpsfiguren en het bijeenbrengen van oude foto's, een soort volksgeschiedenis neerschrijven in een boek of, wat belangrijk is, heel wat herinneringen en oude vriendschappen oprakelen in een ontspannen, volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen.

Lidgeld
OM LID TE WORDEN BETAAL JE  € 10 per persoon per jaar

Als steunend lid : € 20

Ereleden : € 50

Niet-leden betalen een miniem inkomgeld per evenement 


Het lidgeld wordt bij voorkeur betaald via bankoverschrijving.

Bank
IBAN BE47 3900 3448 6080 

BIC BBRUBEBB


Na betaling van het lidgeld kunnen de leden deelnemen aan onze vergaderingen en aan de andere activiteiten die de LVK organiseert.

Meestal is die deelname voor de leden dan ook gratis met uitzondering van de jaarlijkse uitstap en het banket

De leden ontvangen, via de post of via mail, alle nieuwsbrieven die uitgegeven worden door onze vereniging.