Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel vrienden samen te brengen die een hart hebben voor Latem en Deurle. Onze vereniging wil vrienden verenigen in een ontspannen en volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen. Onze activiteiten draaien rond diverse thema's en zijn muzikaal, socio-cultureel, heemkundig, humoristisch, nostalgisch en sportief.
Lidgeld
OM LID TE WORDEN BETAAL JE  € 10 per persoon per jaar

Als steunend lid : € 20

Ereleden : € 50

Niet-leden betalen een miniem inkomgeld per evenement 


Het lidgeld wordt bij voorkeur betaald via bankoverschrijving.

Bank
IBAN BE47 3900 3448 6080 

BIC BBRUBEBB


Na betaling van het lidgeld kunnen de leden deelnemen aan onze vergaderingen en aan de andere activiteiten die de LVK organiseert.

Meestal is die deelname voor de leden dan ook gratis met uitzondering van de jaarlijkse uitstap en het banket

De leden ontvangen, via de post of via mail, alle nieuwsbrieven die uitgegeven worden door onze vereniging.