Voorstelling

Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel echte Latemnaren en Deurlenaren samen te brengen in een vriendenkring. 
Onze vereniging wil dorpsgenoten verenigen en door middel van anekdotes, portrettering van dorpsfiguren en het bijeenbrengen van oude foto's, een soort volksgeschiedenis neerschrijven in een boek of, wat belangrijk is, heel wat herinneringen en oude vriendschappen oprakelen in een ontspannen, volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen.

Reglement
De tien geboden van een voorbeeldig LVK-speler
1.     We zijn sportief tegenover mekaar en vriendelijk met het personeel
2.     We komen goed gemutst toe vanaf  18 uur
3.     We halen de gepaste schoenen op  om 18u15 STIPT !
4.     We beginnen het eerste game om 18u30 STIPT !!
5.     We spelen 2 games per  competitiespeeldag
6.     We zorgen ervoor dat de banen terug vrij zijn om 20u00.
7.     We drinken tijdens het spel 1 of 2 consumpties
8.     We brengen na ons spel de schoenen direct terug
9.     We leggen onze gebruikte ballen ook terug in de rekken
10.   We vergeten NIET,vóór we weggaan,ons spel en onze consumpties te betalen !