Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel vrienden samen te brengen die een hart hebben voor Latem en Deurle. Onze vereniging wil vrienden verenigen in een ontspannen en volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen. Onze activiteiten draaien rond diverse thema's en zijn muzikaal, socio-cultureel, heemkundig, humoristisch, nostalgisch en sportief.
Stand van de Competitie
Elke speler (man of vrouw), die in de loop van het jaar deel genomen heeft aan minstens 10 games, neemt de facto deel aan de competitie.
De puntenaantallen worden bijgehouden en verwerkt door de secretaris, die aan de hand van die gegevens de stand van de competitie kan bepalen. 
Tussenstanden worden, in de mate van het mogelijke, af en toe medegedeeld maar de eindstand, met de feestelijke viering van de kampioenen en de aansluitende receptie, vormt uiteindelijk de apotheose van een gans speeljaar.
 
De coördinatoren  van het bowlingteam zijn, in deze volgorde :

Eric Jorez - tel : 0494/080 388

Wilfried Vancampenhoudt - tel : 0475/949 818

Zij bepalen, bij het begin van het spel, wie waar speelt en het is ook bij hen dat de spelers terecht kunnen voor alle mogelijke vragen of om, indien mogelijk, afwezigheden te melden.

Onder de rubriek "Reglement" kan elke speler terugvinden hoe hij zich best gedraagt en wat er zoal van hem (haar) verwacht wordt.