Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel vrienden samen te brengen die een hart hebben voor Latem en Deurle. Onze vereniging wil vrienden verenigen in een ontspannen en volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen. Onze activiteiten draaien rond diverse thema's en zijn muzikaal, socio-cultureel, heemkundig, humoristisch, nostalgisch en sportief.
Stand van de Competitie
Elke speler (man of vrouw), die in de loop van het jaar deel genomen heeft aan minstens 10 games, neemt de facto deel aan de competitie.
De puntenaantallen worden bijgehouden en verwerkt door de secretaris, die aan de hand van die gegevens de stand van de competitie kan bepalen. 
Tussenstanden worden, in de mate van het mogelijke, af en toe medegedeeld maar de eindstand, met de feestelijke viering van de kampioenen en de aansluitende receptie, vormt uiteindelijk de apotheose van een gans speeljaar.
 
De coördinatoren  van het bowlingteam zijn, in deze volgorde :

Eric Jorez - tel : 0494/080 388

Wilfried Vancampenhoudt - tel : 0475/949 818

Zij bepalen, bij het begin van het spel, wie waar speelt en het is ook bij hen dat de spelers terecht kunnen voor alle mogelijke vragen of om, indien mogelijk, afwezigheden te melden.

Onder de rubriek "Reglement" kan elke speler terugvinden hoe hij zich best gedraagt en wat er zoal van hem (haar) verwacht wordt.Hieronder vind je de uitslag van de "competitie 2017"


Kampioenschap 2017 :

Heren

1. Roger Van Hooren (1 beker + 1 bon 50 € Latems Ros)     

 2. Jean Galle (1 bon 25 € Latems Ros)     

 3. Roger Lasoen (10 LVK drankbonnen) 
 

Dames 


1. Micheline Van Renterghem (1 beker + 1 bon 50 € Latems Ros)     

 2. Maddy Boone (1 bon 25 € Latems Ros)     

3. Georgette Reynvoet (10 LVK drankbonnen) 
 
Hoogste Score Heren

Guy Van Coillie (210 op 28/12) (1 Bon 30 € Rest. Butler)

Hoogste Score Dames

Micheline Van Renterghem (189 op 14/7) (1 spaarpot “Wim Deprez”) 
 
Rode Lantaarn Heren

Felix De Coninck (1 fles schuimwijn)


Rode Lantaarn Dames Yvonne Christiaens (1 fles schuimwijn) 

 
Wisselbeker “Chris Dupré" :


Jean Galle (1 bon 40 € Rest. Le Couteau, Knokke, geschonken door Guy Van Severen) 
 

Voor onze toegewijde bowlingcoach Eric Jorez : 1 bon 13,5 € (daglunch) Rest Butler