Voorstelling

Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel echte Latemnaren en Deurlenaren samen te brengen in een vriendenkring. 
Onze vereniging wil dorpsgenoten verenigen en door middel van anekdotes, portrettering van dorpsfiguren en het bijeenbrengen van oude foto's, een soort volksgeschiedenis neerschrijven in een boek of, wat belangrijk is, heel wat herinneringen en oude vriendschappen oprakelen in een ontspannen, volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen.

Statuut
Den Laethemschen Vriendenkring (LVK) is een feitelijke vereniging, gesticht op 10 januari 2006.
De vereniging is als dusdanig aanvaard door de gemeentelijke overheid en, in die hoedanigheid, ook genietend van een gemeentelijke subsidie.