Statuut
Den Laethemschen Vriendenkring (LVK) is een feitelijke vereniging, gesticht op 10 januari 2006.
De vereniging is als dusdanig aanvaard door de gemeentelijke overheid en, in die hoedanigheid, ook genietend van een gemeentelijke subsidie.