Voorstelling

Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel echte Latemnaren en Deurlenaren samen te brengen in een vriendenkring. 
Onze vereniging wil dorpsgenoten verenigen en door middel van anekdotes, portrettering van dorpsfiguren en het bijeenbrengen van oude foto's, een soort volksgeschiedenis neerschrijven in een boek of, wat belangrijk is, heel wat herinneringen en oude vriendschappen oprakelen in een ontspannen, volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen.

Ons ITC hoekje

Een vereniging die zich heden ten dage respecteert, kan niet meer zonder een ITC hoekje: 
Informatiesystemen,Telecommunicatie en Computer.
Omdat reeds andere instanties en verenigingen infosessies geven rond dit thema, wensen wij onze leden enigszins wegwijs te maken in de specifieke wereld van het “www”, het wereldwijde web, met items als daar zijn: websites, webshops, sociale media (Facebook, Twitter,…), enz.

We kunnen onze leden niet op hun honger laten zitten en zullen in overleg met andere verenigingen, de bib en de scholen of onze ITC-er kijken of de mogelijkheden voor initiatie of vervolmaking in onderlinge samenwerking mogelijk is.
We houden jullie uiteraard op de hoogte wanneer de 'les-opportuniteit' zich voordoet.