Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel vrienden samen te brengen die een hart hebben voor Latem en Deurle. Onze vereniging wil vrienden verenigen in een ontspannen en volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen. Onze activiteiten draaien rond diverse thema's en zijn muzikaal, socio-cultureel, heemkundig, humoristisch, nostalgisch en sportief.
Colofon
Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de “Oude Brouwerijschuur”, Dorp 24, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld.   De maandelijkse vergaderingen gaan door om 19u30 en dit telkens op de 2de dinsdag van de maand (behalve juli en augustus), tenzij anders vermeld.  

Ons LVK-Bowlingteam
is samengesteld uit leden van de LVK die regelmatig samenkomen en spelen in de Bowl ’Inn (Kortrijkse steenweg). De speeldagen zijn tweewekelijks op donderdag, tenzij anders vermeld. Deelname aan deze activiteit is inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld.
    De bowlers betalen wel hun games (aan ligaprijs) en hun drankjes.

Het lidgeld
bedraagt 10 € per jaar en per persoon.
    De meeste activiteiten proberen we gratis aan te bieden. Niet-leden betalen een minieme bijdrage per evenementHet bestuur 

Erevoorzitter : Guido Dhaene


Voorzitter:
Pascale De Meulemeester

Ondervoorzitter:  
Jan De Meyer

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt

Penningmeester: Pascale De Meulemeester

Bestuursleden:  Nicole Platteeuw en 
 Chantal Ryckaert

Onthaal & bediening:  Anne De Meulemeester, Renilde Stassijns, Jacqueline Van Speybroeck, Fé Fiers en Mutienne Van Wassenhove

Logistiek en/of techniek: Eric Jorez, Eddy Priau, François De Coster,Marc Vermeren en Franklin De Smul

Coördinator Bowlingactiviteiten: Eric Jorez

Sociale media:  Guy Van Coillie


Ereleden:

Guido & Marie-José Dhaene-Van Hecke
Yann Vandemeulebroecke
Ann Katia SchollaertOp onze maandelijkse vergaderingen hebben wij een gemiddelde opkomst van 40 à 60 personen.
 

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080  BIC BBRUBEBB   Website : www.l-v-k.be  

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39

Email : campevents@telenet.be