Den Laethemschen Vriendenkring werd opgericht in 2006 en heeft als doel vrienden samen te brengen die een hart hebben voor Latem en Deurle. Onze vereniging wil vrienden verenigen in een ontspannen en volkse sfeer. We organiseren lezingen, concerten, uitstappen, kortom allerhande evenementen om de band tussen leden en sympathisanten te verstevigen. Onze activiteiten draaien rond diverse thema's en zijn muzikaal, socio-cultureel, heemkundig, humoristisch, nostalgisch en sportief.
Statuut
Den Laethemschen Vriendenkring (LVK) is een feitelijke vereniging, gesticht op 10 januari 2006.
De vereniging is als dusdanig aanvaard door de gemeentelijke overheid en, in die hoedanigheid, ook genietend van een gemeentelijke subsidie.